Länkar

Se videomaterial om utställningen

Art of courage   http://www.artofcouragefilm.com/

Prof. Zhang Kunlun  https://vimeo.com/134178703

Art Promo video  http://vimeo.com/33051104

Meeting the artist video http://vimeo.com/33302410

The art of Zhen Shan Ren intro video http://vimeo.com/33432595

The art of Zhen Shan Ren 34 min long video https://vimeo.com/73584849

Shen Yun shop http://shop.shenyun.com/store/category/view/e/FB71U5cZO9w/fine-art-prints.html

Falun Dafa i Sverige

http://www.falundafa.se/

Om böckerna av Mästaren Li Hongzhi

För att köpa tryckta exemplar av boken Falun Gong, maila en beställning till order@konstochkultur.org
Tryckta exemplar av boken Zhuan Falun kan beställas i bokhandeln, eller på internet, från t ex bokus.com eller adlibris.com. ISBN 978-91-973759-5-5